Forskrifter og informasjon

Nyttig informasjon

Her legger vi ut aktuelle linker til informasjon om radon

Ny byggteknisk forskrift fra 1 juli 2010
Se paragraf 13-5 for de nye forskriftene vedr. radon

Rapport fra tverrsektoriell arbeidsgruppe om radon
Nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge er basert på en rapport fra en tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 2007 - 2009.

Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge

Standard med radonsperre fra 1 januar 2010
Det er nå lagt ut høringsnotat og forskriftsbestemmelset til ny teknisk forskrift. Det vil da bli standard med radonsperre i alle nye hus fra 1 januar 2010. Hvis man ikke ønsker å legge radonsperre må det dokumenteres at det ikke blir for høye radonforekomster i boligen. Les mer på side 66 i høringsnotatet og side 34 i forskriftsbestemmelsene

Lanserer strategi mot radon
Regjeringen har 1 juli lagt frem en nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. 

Bygger på radon

Radoninformasjon fra kreftforeningen

Radon og sykdom

Radoninformasjon fra Bolig-abc

Radoninformasjon fra lommelegen

Elektronisk radonmåler

Oslo kommune tilbyr radonmåling til redusert pris

Radonkartlegging i Modum kommune
Flere kommuner tar nå radon på alvor. Her er ett eksmpel fra Modum kommune. De har ett radonproblem i deler av kommunen

Aktsomhetskart for radon
Samarbeidsprosjekt mellom Norges Geologiske Undersøkelse og Statens Strålevern

Fokus på radon i Bærum Kommune
Bærum kommune har egne informasjonssider om radon

    Radoneksperten.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
    Radoneksperten