Om Radoneksperten

Radoneksperten er en sammenslutning av entreprenører og andre aktører som har gjennomgått utvidet radonkurs i regi av Icopal.

Siden oppstarten i  2009 har vi utdannet mer enn 80 radoneksperter i Norge.
Se oversikt over radonekspertene.

Byggegrunn
I de aller fleste tilfeller er byggegrunnen hovedkilden til for høye radonkonsentrasjoner i inneluften.

Alle nye bygninger skal ha radonforebyggende tiltak.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak.
I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m3. Forskriftens fulle navn er Forskrift om tekniske krav til byggverk. De nye kravene lyder som følger:

Forskrift om tekniske krav til byggverk
§ 13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:
1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

    Radoneksperten.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her.
    Radoneksperten